메뉴 바로가기 본문 바로가기Cài đặt chung

 • Trong phần Cài đặt, bạn có thể quản lý thông tin cơ bản của trang mua sắm, cách thức điều hành, tên miền, điều khoản sử dụng, v.v..
Tên trang mua sắm
 • Bạn có thể cài đặt, chỉnh sửa tên trang mua sắm sẽ hiển thị trên biểu tượng bản quyền (copyright).
Tên admin
 • Bạn có thể cài đặt và chỉnh sửa tên admin chính (người quản lý).
Điện thoại
 • Số điện thoại sẽ hiển thị trên Footer của trang mua sắm.
 • Có thể cài đặt thông tin Trung tâm khách hàng tại [Chế độ Pro > Gian hàng > Thông tin chung > Thông tin gian hàng > Cài đặt hướng dẫn thông tin Trung tâm khách hàng > Điện thoại tư vấn/đặt hàng].
Email chính
 • Email chính là địa chỉ email đại diện của admin trang mua sắm, được sử dụng để gửi email cho khách hàng khi khách hàng đăng ký thành viên hoặc mua hàng.
 • Email chính được sử dụng làm thông tin xác minh khi truy cập vào các trang cài đặt quan trọng như thông tin chi tiết admin, admin giới hạn truy cập, tài khoản nhận chuyển tiền, v.v..
 • Khi email chính là Gmail, email gửi tới các khách hàng sử dụng Gmail sẽ bị phân loại là spam.

Cài đặt cách thức điều hành

Tự động hủy đơn hàng chưa chuyển tiền
 • Đơn hàng thanh toán chuyển tiền không cần tài khoản hoặc tài khoản ảo sẽ tự động hủy nếu khách hàng không chuyển tiền trong thời gian yêu cầu.
 • Khi chọn Sử dụng
  • Theo đơn vị ngày: Đơn hàng tự động hủy vào khoảng 5h sáng ngày sau ngày cài đặt. Xử lý tối đa 2.000 đơn hàng/ ngày theo thứ tự lần lượt nếu số lượng đơn hàng quá nhiều.
   1. Ví dụ: Khi cài đặt tự động hủy sau 10 ngày kể từ ngày hoàn tất đặt hàng, đơn hàng sẽ bị hủy vào khoảng 5h sáng của ngày thứ 10.
  • Theo đơn vị giờ: Tự động hủy đơn hàng theo chu kỳ 10 phút từ thời điểm đã cài đặt. Xử lý tối đa 2.000 đơn hàng/ lần, nếu số lượng quá lớn sẽ xử lý lần lượt theo chu kỳ 10 phút.
 • Với trang mua sắm mặc định, thời gian không thể hủy tự động đơn hàng chưa chuyển tiền là 23:00 ~ 07:59.
  1. ※ Khi thay đổi từ đơn vị ngày sang giờ, tất cả đơn hàng chưa thanh toán sẽ bị hủy theo cài đặt mới. Vui lòng kiểm tra kỹ trước khi thay đổi cài đặt.
  • Trường hợp thay đổi cài đặt từ Không sử dụng thành Sử dụng, những đơn hàng là đối tượng hủy sẽ tự động hủy theo thứ tự lần lượt.
Phân loại chu kỳ hủy Theo đơn vị ngày
 • Đơn hàng tự động hủy vào khoảng 5h sáng ngày hôm sau ngày cài đặt.
 • Xử lý tối đa 2.000 đơn hàng/ ngày, xử lý hủy theo thứ tự lần lượt nếu số lượng đơn hàng quá lớn.
Theo đơn vị giờ
 • Tự động hủy đơn hàng theo chu kỳ 10 phút tính từ thời điểm đã cài đặt.
 • Xử lý tối đa 2.000 đơn hàng, xử lý theo mỗi chu kỳ 10 phút nếu số lượng đơn hàng quá nhiều. Trong trang mua sắm mặc định, thời gian không thể tự động hủy đơn hàng là 23:00~07:59.
Tự động xác nhận hoàn tất vận chuyển
 • Từ ngày bắt đầu vận chuyển, khi qua ngày chỉ định chuyển đổi trạng thái, đơn hàng đang vận chuyển sẽ tự động chuyển thành đơn hàng hoàn tất vận chuyển.
 • Thời điểm thay đổi trạng thái là khoảng 5 giờ sáng, đơn hàng đã qua ngày chỉ định sẽ tự động chuyển sang trạng thái hoàn tất vận chuyển.
 • Trường hợp chọn Không sử dụng, admin phải trực tiếp thay đổi trạng thái vận chuyển của đơn hàng.
 • Trường hợp chọn Sử dụng, hệ thống sẽ không tự động gửi tin nhắn hoàn tất vận chuyển.
Điều khoản sử dụng trang mua sắm
 • Đây là điều khoản được sử dụng khi đăng ký thành viên và hiển thị dưới Footer của trang mua sắm.
 • Lưu ý, phải tiến hành tư vấn pháp luật hoặc đánh giá pháp lý trong trường hợp trực tiếp nhập nội dung điều khoản.