메뉴 바로가기 본문 바로가기Cài đặt sử dụng

 • Truy cập tìm kiếm Google áp dụng kỹ thuật AMP (Accelerated Mobile Pages) được Google hỗ trợ có thể rút ngắn thời gian tải trang web trên mobile.
 • Trang Google AMP phù hợp với các yếu tố SEO ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm Google, giúp tăng xác suất hiển thị trên đầu trang kết quả tìm kiếm.
 • Content sử dụng trên Google AMP yêu cầu truy cập qua https. Nếu sử dụng bằng http, một số content chỉ hoạt động với https như sản phẩm, v.v. có thể không được hiển thị.
 • Trang hỗ trợ thiết kế Google AMP chỉ hỗ trợ cho các trang Xem bài đăng, Chi tiết sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Trang chủ được hiển thị qua kết quả tìm kiếm.
 • Khác với thiết kế trang mua sắm mobile cơ bản, Google AMP là thiết kế trang chuyên dụng AMP sử dụng cùng dữ liệu thông tin như sản phẩm, bài đăng, v.v.
 • Nếu là trang Google AMP hợp lệ, icon Tia sét sẽ hiển thị trước thông tin kết quả tìm kiếm Google.
 • Nếu đi đến trang khác sau khi truy cập qua Google AMP, kết quả tìm kiếm trên Google sẽ chuyển sang theme đại diện của trang mua sắm (mobile).

Cài đặt sử dụng

Cài đặt sử dụng
 • Bạn có thể cài đặt để sử dụng tính năng Google AMP.
 • Nếu đổi thành Không sử dụng sau khi sử dụng, khi truy cập Google có thể liên kết đến trang AMP không sử dụng.
 • Trong quá trình làm mới trang trên Google, vui lòng di chuyển đến trang chủ thông qua Cài đặt liên kết trang.
  1. ① Chọn tab Cài đặt nâng cao tại [Gian hàng > Quản lý điều hành > Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)].
  1. ② Chọn [Cài đặt liên kết trang > Tab Trang mua sắm (Mobile) > Liên kết với kênh đã cài đặt] và chỉ nhập dấu gạch chéo (/) phía sau tên miền. Ví dụ: https://m.abc.kr/

Kiểm tra cài đặt SSL tên miền chính

Kiểm tra cài đặt SSL tên miền chính
 • Áp dụng tên miền đại diện hiện tại thành tên miền đại diện đang sử dụng tại [Gian hàng > Thông tin chung > Tên miền].
 • Để sử dụng google AMP, bạn phải cài đặt SSL cho tên miền và phải truy cập qua URL có https:// phía trước.

Cài đặt trang sử dụng

Cài đặt trang sử dụng
 • Bạn có thể chọn tối thiểu 1 giao diện sẽ sử dụng google AMP.
 • Google AMP chỉ được hỗ trợ cho các giao diện có thể chọn trong Cài đặt trang sử dụng.

Cài đặt hình ảnh sản phẩm

Cài đặt hình ảnh sản phẩm
 • Bạn có thể chọn loại hình ảnh sử dụng tại trang Chi tiết sản phẩm và danh sách sản phẩm.
 • Vui lòng nhập kích thước thực tế (px) của ảnh đã đăng vào mục Kích thước hình ảnh danh sách sản phẩm.
 • Nếu kích thước hình ảnh danh sách sản phẩm và kích thước thực tế của ảnh khác nhau, tỷ lệ hình ảnh có thể khác đi.

Cài đặt ID script

Cài đặt ID script
 • Bạn có thể cài đặt script mặc định phân tích log sử dụng ở giao diện google AMP.
 • Script phân tích log của tính năng khác không được liên kết với google AMP.
 • Nhập ID theo dõi Google Analytics. Ví dụ: UA-XXXXXXXX-X
 • Nhập ID pixel Facebook. Ví dụ: 123456789