메뉴 바로가기 본문 바로가기Cài đặt chung

 • Bạn có thể quản lý cài đặt các tính năng cơ bản bắt buộc, external script, trang đối tác, đường dẫn giao diện, con chuột/bàn phím trên giao diện trang mua sắm.

Cài đặt mặc định

 • Bạn có thể cài đặt các tính năng cơ bản cần thiết cho giao diện trang mua sắm.
Số sản phẩm xem gần đây
 • Số sản phẩm xem gần đây được gợi ý là 1~5 sản phẩm.
  1. Nếu cài đặt lớn hơn số lượng đó, độ phân giải của trình duyệt sẽ bị vượt quá, hình ảnh sản phẩm xem gần đây sẽ có thể bị cắt.
Thẻ tiêu đề trên Kênh quản lý
 • Cài đặt hiển thị tiêu đề phía trên bên trái trình duyệt (dòng hiển thị tiêu đề) của Kênh quản lý.
Chế độ admin
 • Cài đặt trạng thái sử dụng chế độ admin liên kết với link để có thể sửa ngay hạng mục theo ý muốn khi admin truy cập bằng giao diện trang mua sắm (front).
 • Dù bạn có cài đặt sử dụng, chỉ khi truy cập bằng tên miền mặc định (id.cafe24shop.com) thì chế độ admin mới hiển thị.
Cải tiến tốc độ tải ảnh chi tiết sản phẩm
 • Nếu chọn Sử dụng, không hiển thị tất cả hình ảnh trong trang chi tiết sản phẩm mà chỉ hiển thị hình ảnh của giao diện có thể nhìn thấy.
 1. ※ Chú ý
 • Tính năng này có hiệu quả khi có nhiều hình ảnh, trong trường hợp chỉ có một ảnh dung lượng lớn sẽ không có tác dụng nên chúng tôi không khuyến khích sử dụng.

Đường dẫn giao diện

 • Bạn có thể cài đặt (đường dẫn) giao diện chi tiết liên kết mỗi menu của category trang mua sắm.
 • Bạn có thể cài đặt liên kết giữa URL giao diện Quản lý theme đang sử dụng và URL giao diện Smart Theme.
 • Khi sử dụng Smart Theme mới, đường dẫn có thể khác với đường dẫn giao diện Quản lý theme vốn có, vì vậy bạn phải cài đặt đường dẫn giao diện tại đây.
 • Đặc biệt, khi truy cập trang mua sắm qua quảng cáo hoặc trang đối tác, địa chỉ có thể khác với địa chỉ cơ bản và có thể phát sinh vấn đề như không hiển thị trang. Vui lòng kiểm tra kỹ.
 • Có hai loại đường dẫn là đường dẫn bắt buộc và đường dẫn cơ bản, bạn chỉ có thể thay đổi và không thể xóa đường dẫn bắt buộc.
Cài đặt đường dẫn category sản phẩm
 • Bạn có thể cài đặt (đường dẫn) giao diện chi tiết liên kết mỗi menu của category trang mua sắm.
Cài đặt đường dẫn giao diện
 • Đây là tính năng giúp tránh xảy ra lỗi khi di chuyển đến hai trang web khi người dùng chuyển từ quản lý theme đang dùng sang Smart Theme.
  1. Ví dụ: Khi link event tại một cổng thông tin hoặc trang web quảng cáo được liên kết đến trang hiện có, cài đặt trang đó đến trang Smart Theme có thể tránh được việc người dùng không tìm thấy trang web.
 • Đối với mỗi skin, bạn có thể chỉ định vai trò của trang trên tệp được tạo tại Smart Theme.
 • Khi tạo giao diện trong Smart Theme, nếu bạn tạo bằng cách tự động chỉ định phân loại hoặc thêm tệp qua FTP, v.v. hệ thống sẽ tự động chỉ định vai trò của trang dựa trên module được sử dụng trên trang.
 • Nếu kết quả chỉ định tự động khác với vai trò của trang, bạn có thể chỉ định đường dẫn thủ công bằng cách thêm đường dẫn giao diện.
 1. [Bạn cần chỉnh sửa theme khi cài đặt đường dẫn giao diện thành địa chỉ (URL) của trang được tạo. ]
 • Các tệp Phân loại sản phẩm, Chi tiết sản phẩm sẽ được áp dụng cài đặt SEO của từng trang.
 • Đường dẫn mặc định của trang PC và trang mobile được dùng làm đường dẫn giao diện đại diện của mỗi trang đó.
 • Alternate URL của trang PC: đường dẫn mặc định của trang mua sắm (mobile)
 • Canonical URL của trang mobile: đường dẫn mặc định của trang mua sắm (PC)
 1. ※ Alternate URL là gì? Đây là tag được sử dụng để thông báo cho trang công cụ tìm kiếm đường dẫn của trang mua sắm mobile tương ứng với trang PC.
 1. ※ Canonical URL là gì? Đây là meta tag được sử dụng để báo cho trang công cụ tìm kiếm URL đại diện trong số URL có thể truy cập vào cùng một trang.
 • Bạn có thể dễ dàng truy cập vào đường dẫn mặc định của từng giao diện khi truy cập qua URL.
 • Khi cài đặt đường dẫn, cài đặt trên mobile cũng sẽ được thay đổi.
Chọn đường dẫn giao diện
 • Để cài đặt đường dẫn cho giao diện Smart Theme, nhấn [Thêm đường dẫn giao diện] > [Chọn trực tiếp] > [Chọn đường dẫn giao diện], pop-up giao diện sẽ hiện ra như dưới đây.
 • Chọn giao diện muốn và nhấn [Thêm].

Con trỏ/Bàn phím

 • Cài đặt tính năng nhấn chuột phải và chặn sao chép hình ảnh.
Cài đặt chuột/bàn phím
 • Đây là tính năng nhằm ngăn chặn sao chép và sử dụng trái phép content của trang mua sắm.
 • Khi cài đặt sử dụng cho mỗi hạng mục, không thể sao chép và lưu hình ảnh bằng tính năng đó.
Phím chức năng bàn phím (Ctrl)
 • Tính năng CTRL + (N, R)
 1. ※ Ctrl + N : mở cửa sổ mới trong trình duyệt đang xem
 1. ※ Ctrl + R : tải lại trang