메뉴 바로가기 본문 바로가기Giao diện cài đặt trên app

 • Bạn có thể quản lý menu cài đặt trên app. Bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa các tính năng như Coupon, menu Đi tới, Kết nối điện thoại tới Trung tâm khách hàng.
 • Bạn phải tạo coupon cho thành viên tại menu [Khuyến mại > Coupon] để đăng ký coupon cho app.
 1. ※ Nếu cài đặt Không sử dụng, menu đó sẽ không hiển thị trên giao diện Cài đặt app.
Giao diện Cài đặt trên app
 • Bạn có thể cài đặt các menu trên giao diện Cài đặt của app trang mua sắm tại đây.
Danh sách Coupon
 • Sử dụng coupon cho app để cung cấp ưu đãi dành riêng cho khách hàng sử dụng app.
 • Vui lòng đăng ký coupon tải về dành cho khách hàng sử dụng app vào danh sách coupon.
 • Đối với coupon có thời hạn sử dụng: Sau khi hết hạn, coupon này sẽ tự động bị xóa khỏi Danh sách coupon app và không hiển thị trên app trang mua sắm.
 • Đối với coupon có thời điểm cấp: Dù đã được đăng ký trong coupon app nhưng coupon này chỉ hiển thị trên app trang mua sắm sau thời điểm cấp.
Chọn coupon
 • Nhấn nút [Chọn coupon] để mở cửa sổ pop-up chọn coupon. Chọn rồi nhấn nút [Chọn coupon] để hoàn tất đăng ký coupon.
Menu Đi tới
 • Bạn có thể liên kết với Facebook, Twitter, Instagram. v.v. của trang mua sắm để quảng bá trang mua sắm.
 • Khi nhấn vào các trang được cài đặt, các trang đó sẽ được mở trên trình duyệt mặc định của thiết bị.
Kết nối điện thoại tới Trung tâm khách hàng
 • Khi khách hàng nhấn vào đây, khách hàng sẽ được kết nối đến Trung tâm khách hàng. Vui lòng nhập chính xác số điện thoại.
Thông tin phiên bản
 • Bạn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại và phiên bản mới nhất của app. Có thể cập nhật phiên bản mới nhất khi nhấn vào nút [Cập nhật].

Demo giao diện Cài đặt trên app