메뉴 바로가기 본문 바로가기Cài đặt dịch vụ

 • Bạn có thể kiểm tra trạng thái và thời hạn sử dụng của dịch vụ Shopping Curation.
 • Dưới đây là hướng dẫn cài đặt hashtag và cài đặt theme Shopping Curation.

Tình hình dịch vụ

Tình hình dịch vụ
 • Bạn có thể kiểm tra trạng thái và tình trạng sử dụng của dịch vụ Shopping Curation.
 • Bạn có thể gia hạn dịch vụ khi hạn sử dụng còn 15 ngày.
 • Sau khi hết hạn sử dụng dịch vụ, tìm kiếm thuộc tính và trưng bày hashtag sẽ không hiển thị trên trang mua sắm. Bạn phải gia hạn dịch vụ để tiếp tục sử dụng các tính năng này.

Cài đặt hashtag

Cài đặt Smart hashtag
 • Hãy cài đặt những từ thường sử dụng trên trang bán hàng làm "Smart hashtag". Nếu nhập những từ đã dùng trong tên sản phẩm, mô tả sơ lược sản phẩm, mô tả tóm tắt sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm khi đăng sản phẩm làm Smart hashtag, hashtag sẽ được tự động thêm vào mục Cài đặt hashtag.
 • Không thể nhập vào hashtag các ký tự đặc biệt như { } / ? . , ; : ( ) * ~ ` ! ^ - + < > @ # $ % & = ' ".
 • Hashtag trong mục Cài đặt hashtag sẽ không bị xóa dù bạn xóa nội dung đã nhập sau khi thêm làm hashtag.
Tự động nhập hashtag khi lưu sản phẩm
 • Bạn có thể cài đặt để những nội dung gắn “#” trong tên sản phẩm, mô tả sơ lược sản phẩm, mô tả tóm tắt sản phẩm, mô tả chi tiết sản phẩm (ví dụ: #váy_đẹp) được tự động thêm vào mục Cài đặt hashtag.
 • Hệ thống sẽ tự động ghi nhận tối đa 250 ký tự đến trước khoảng trống (dấu cách) hoặc ký tự đặc biệt làm hashtag.
 • Hashtag trong mục Cài đặt Hashtag sẽ không bị xóa dù bạn xóa nội dung đã nhập ở các mục cài đặt khác sau khi thêm làm hashtag.
Cài đặt làm từ ngoại lệ
 • Bạn có thể cài đặt để nội dung nhập sau # không được thêm vào mục Cài đặt hashtag. Ví dụ: Sau khi bạn cài đặt “đẹp” làm từ ngoại lệ, nếu bạn lưu nội dung “Váy #đẹp đón xuân” vào tên sản phẩm, từ “đẹp” sẽ không được dùng làm hashtag. Nếu bạn lưu nội dung “#Váy_đẹp đón xuân” thì chỉ có từ “váy” được thêm vào hashtag.

Hướng dẫn cài đặt theme

Hướng dẫn cài đặt theme
 • Chỉ có thể sử dụng Shopping Curation sau khi cài đặt theme.
 • Nếu áp dụng theme trước, bạn có thể sử dụng dịch vụ ngay sau khi cài đặt.