메뉴 바로가기 본문 바로가기SẢN PHẨM

Có thể đăng, chỉnh sửa và cài đặt trưng bày sản phẩm.
Và cài đặt quản lý tồn kho một cách dễ dàng (công việc quan trọng nhất trong quản lý sản phẩm).

ĐƠN HÀNG

Thuận tiện Kiểm tra và quản lý đơn hàng theo từng trạng thái.
Đồng thời, cập nhật thông tin thống kê hữu ích cho việc kinh doanh.

KHÁCH HÀNG

Quản lý thông tin thành viên và cài đặt nhiều ưu đãi đa dạng cho khách hàng.

THIẾT KẾ (PC)

Thiết kế trang mua sắm PC với nhiều theme đa dạng.
Ngoài theme được áp dụng, bạn còn có thể cài đặt thêm nhiều tính năng cần thiết cho giao diện trang mua sắm.

KHUYẾN MẠI

Cài đặt và quản lý các tính năng khuyến mại như coupon, event, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, v.v..
Hãy nhanh tay cài đặt các tính năng hỗ trợ để nâng cao doanh thu cho trang mua sắm.

Cài đặt

Gồm các tính năng cài đặt cơ bản cần thiết khi bắt đầu điều hành trang mua sắm.
Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng đa dạng phù hợp với cách điều hành của riêng bạn.